OVER ONS

Handtherapie Leiderdorp is in oktober 2009 opgericht door Hanneke Zoutendijk (handtherapeut, CHT-NL) en is begonnen in het Gezondheidscentrum Rijnland met 1 therapeute. De praktijk is, zoals de naam al zegt, geheel gericht op handtherapie, een subspecialisme binnen de fysio- en ergotherapie (lees hier meer over dit onderwerp).

U kunt bij ons terecht met al uw hand-, pols- en onderarmklachten. Naast analyse, wondverzorging, fysiotherapeutisch behandeling van uw klachten zijn wij gespecialiseerd in het maken van spalken.

Er vind bij ons regelmatig overleg plaats tussen de therapeute en de behandelend arts van de patiënt over de behandeling en de voortgang. Het is tevens mogelijk door middel van echografie in onze praktijk eventuele aanvullende diagnostiek  te verrichten of de voortgang van de behandeling te controleren.

MEDEWERKERS

Hanneke Zoutendijk – van Beelen (CHT-NL gecertificeerd) – Met haar jarenlange ervaring binnen de handtherapie is Hanneke gespecialiseerd in echografie, somatisch-sensorische revalidatie en behandeling van kinderen. (BIG 69033063604)

 

HUISREGELEMENT

U kunt telefonisch een eerste afspraak maken.

De eerste afspraak wordt een intake en onderzoek afgenomen, de tweede afspraak vindt de daadwerkelijke behandeling plaats. Bij directe binnenkomst zonder verwijzing zal er eerst een screening worden afgenomen.

Bij een eerste afspraak dient u een identiteitsbewijs en de verwijzing (indien u bent verwezen door een huisarts/specialist) mee te nemen.

Bij verhindering dient u de afspraak 24 uur van tevoren af te zeggen, anders zijn wij verplicht de kosten voor de behandeling bij u in rekening te brengen.

De gereserveerde behandeltijd bij de fysiotherapeut is 30 minuten, inclusief de verwerking van administratieve gegevens.

Wij doen mee aan een kwaliteitsonderzoek. Daarom wordt bij het eerste bezoek naar uw e-mailadres gevraagd (resultaten van dit onderzoek vindt u in de sidebar).

Iedere patiënt heeft recht op inzage in zijn/haar patiëntendossier.

Er wordt veelal tussentijds en aan het eind van de behandeling gerapporteerd naar de verwijzer of huisarts. Indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit kenbaar maken bij uw therapeut.

Het is aan te bevelen om uw verzekeringspolis betreffende vergoedingen fysiotherapie en/of ergotherapie na te gaan. Het eventueel overschrijden van de behandellimiet/vergoeding is uw verantwoordelijkheid. Indien uw verzekering de behandeling niet vergoedt zult u een praktijknota toegestuurd krijgen.

U bent op de hoogte van onze praktijktarieven (deze hangen in de behandelkamer).

Als u klachten heeft kunt u deze melden aan uw therapeut en contact opnemen met de praktijkeigenaar. Wanneer dit niet bevredigend is kunt u de klachtenregeling opvragen via de praktijkeigenaar. Een folder van de klachtenregeling kunt u hier vinden. Wij zijn aangesloten bij de klachtenregeling van het KNGF.

In de praktijk wordt een privacyreglement gehanteerd. Dit betekent dat uw persoonlijke gegevens administratief worden vastgelegd en bewaard conform de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

De praktijk hanteert de Wet op Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO)

Wij zijn niet verantwoordelijk voor diefstal of verlies van uw eigendommen, houd uw waardevolle bezittingen daarom bij u.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor letsels, schade of ongevallen opgelopen in de praktijk.

Het nuttigen van etenswaren in de praktijk is niet toegestaan.

Indien u moedwillig of ondoordacht iets van/in de praktijk Handtherapie Leiderdorp vernielt, zullen de kosten voor reparatie, vervanging of reiniging bij u in rekening gebracht worden.

Alle fysiotherapeuten werkzaam in de praktijk Handtherapie Leiderdorp zijn geregistreerd in het BIG-register en in het Centraal Kwaliteitsregister. Ze zijn bovendien lid van het Nederlandse Vereniging voor Handtherapie.

Bij langdurige afwezigheid van uw therapeut door vakantie, ziekte of zwangerschap wordt de behandeling waargenomen door een collega handtherapeut.