Welkom op de site van Handtherapie Leiderdorp.

Wij zijn een praktijk voor gespecialiseerde fysio- en ergotherapeutische behandeling van letsels en aandoeningen aan de hand, pols en onderarm.

De praktijk is gesloten van 23 december 2022 tot en met 1 januari 2023. Indien u een afspraak wil maken raden wij u aan om in het nieuwe jaar contact op te nemen. Voor spoedbehandelingen raden wij u aan om de voicemail in te spreken, wij nemen zo snel als mogelijk contact met u op.

Maatregelen omtrent COVID-19 (coronavirus)

Vanwege het coronavirus hebben wij de volgende maatregelen genomen voor onbepaalde tijd:
– Zorg wordt ook op afstand gerealiseerd door middel van video- en/of telefonische consulten
– De praktijk is telefonisch (via antwoordapparaat) en digitaal (via mail of contactformulier) bereikbaar. Neem bij voorkeur per mail contact op en laat uw telefoonnummer achter, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug
– Houdt er rekening mee dat tijdens een behandeling de telefoon in de praktijk niet beantwoord kan worden
– Neem voordat u naar de praktijk komt onderstaande regels door

Regels:
– Kom alleen naar de praktijk als u de onderstaande vragen met nee kan beantwoorden:
o Heeft u de afgelopen dagen luchtwegklachten (verkoudheid of hoesten of keelpijn) gehad?
o Heeft u uw reuk en/of smaakvermogen verloren?
o Heeft u de afgelopen dagen koorts (temperatuur >38.0 graden) gehad?
o Heeft u in de afgelopen 14 dagen contact gehad met een bewezen COVID-19 besmette persoon?


– In de praktijk ben u verplicht een mondkapje te dragen. De regel houden wij aan omdat in de praktijk en tijdens de behandeling geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden.
– Was uw handen bij binnenkomst in de praktijk
– Neem uw eigen handdoek mee
– Houdt 1.5 meter afstand in de praktijk voor zover dat mogelijk is. Uw handtherapeut zal ook gebruik maken van een mondkapje, eventuele beschermende spatschermen en handschoenen als fysiek contact nodig is.
– Kom zo veel mogelijk alleen naar de praktijk
– In de wachtkamer staat desinfecterende handalcohol. Maak hiervan gebruik bij binnenkomst.

De praktijk is te vinden op de eerste verdieping van het Gezondheidscentrum Rijnland. U kunt naar binnen via de hoofdingang van het Gezondheidscentrum:
– U kunt parkeren bij de hoofdingang van het Gezondheidscentrum
– Neem plaats in de wachtkamer voor de deur van de praktijk (zie de pijlen) en desinfecteer uw handen